The authors must present their reports in English. The text of report must be executed in accordance to definite requirements (see Announcement letter #2>

The organizational Committee informs that the registration fee must be paid before the 1st June 2005.


The organizational committee of the 9th International Symposium KORUS 2005 informs:
At present time the expertise of paper reports for Symposium has been finished and the participants list is ready:


1.        Natural Sciences (Mathematics, Physics, Chemistry)

1-1        Mathematics

M.P. Bakulina.
A. N. Bondarenko V. A. Dedok
A. N. Bondarenko V. A. Levin
A. N. Bondarenko, A.V. Lomov, M.B. Lomova
A. N Bondarenko., Y.V Mikhailova.
A. N. Bondarenko, D.S. Ivaschenko
A. N. Bondarenko, D.N. Ivanov N.
A. N. Bondarenko, A. V. Katsuk
V. I. Denisov, V. M. Chubich, O. S. Chernikova
N. S., Dyomin, S.V. Rozhkova, I.E. Safronova
V.V. Filatov
O. L. Kritski
A.N. Koshev V.K. Varentsov
B.Yu. Lemeshko., V.M Ponomarenko
E.V. Lezhnev
A.A. Litvinenko
I. Mitzenko, V. Ilinykh, M. Peshkov
M.G. Persova, Soloveychik Y.G., Shilak D.V., Trigubovich G.M., Abramov M.V.
V.A. Seleznev, E.V. Isaeva .
L.V. Selezneva
O.N. Vanjukevich, A.A. Popov


1-2        Physics, Chemistry

Yulia A. Ame'lkovich, Alexander P. Ilyin, Alexander I. Sechin
V. An
(Ph.D) G.Bayarsaikhan
R.Yu Bek., O.N. Shevtsova, L.I. Shuraeva, A.G. Zelinsky
Bogomolov B.K
Yu.V. Borodin, A.N. Sergeev, and A.V. Pikulev
Byung Ju Lee
Chulkov, P.A. Bagaev, A.N. Derenok
Sook-Kyoung Heo, Seong-A Ju, Sang-Chul Lee, Sang-Min Park, Suck-Young Choe and Byung- Sam Kim
Ok-Ju Sul and Choon-Soo Jeong
A.G. Dashkovsky
V. G. Dubrovsky, I. B. Formusatik
V.V. Ezhov, D.V. Goncharov, A.I. Pushkarev, G. E. Remnev, J.A. Mikicha
O.S. Gefle, S.M. Lebedev, S.N. Tkachenko, V.A. Volokhin and S.E. Khramtzov
O.S. Gefle, S.M. Lebedev, V.A. Volokhin, S.N. Tkachenko and E.I. Cherkashina
N.A. Gormakova S. V. Kovaleva, V.P. Gladyshev, B.F. Nazarov, M.M. Ainalov
M.V. Gulayev, A.I. Sechin., A.A. Sechin., V.G. Kirillova
M.V. Gulayev, A.I. Sechin, A.A. Sechin, V.F. Afanasev
Jung Ho Suh, Dai Jong Kang, Jin Do Park, Hak Sung Lee
Jung Ho Suh, Chol Young Lee, Il Bae Kim *, Jin Do Park, Hak Sung Lee
O.N. Imas
V.P. Ivanchenkov, O.N. Vylegzhanin, Orlov O.V., Kochegurov A.I.
D.N. Ivanov
A.V.Kabyshev, F.V.Konusov, N.V.Krivosheeva
I.N. Konobeevskaya, T.V. Gulayeva, A.M. Gulayev
I.N.Konobeevskaya, R.S. Karpov, T.Kh. Men, D.G.Zaridze, V.M. Gulayev
Krotova Y.V., Chulckov N.A
Kozhemyakin , A.P. Potylitsyn, A.V. Shuleva, I.N. Shurashkevich, V.A. Cha
Yu.P. Kunashenko
A.I. Kupryukhin, Soshnin S.A.
Kwon B.
Y. S. Kwon, Yu. A. Amel'kovich, A.Yu. GodYmchuk, A. P. Ilyin, L. O. Tolbanova
Kwon Ilyin Nazàrenko
V. V. Lasukov
B.H. Lee O.B. Nazarenko, B.G. Shubin
V. M. Lubimsky, À. G. Ìoiseev
Mann Kyoon Shin
A.I. Masliy, N.P. Poddubny and A.Zh. Medvedev
V.F.Minin, I.V.Minin, O.V.Minin
V.F.Minin, I.V.Minin, O.V.Minin
V.A. Moskalev, G.I. Sergeev, A.A. Voronin V.V. Kaplin, S.R. Uglov Î.F.Bulaev I.K.Vascovsky,
V.L., Nikolaev, M.A. Piestrup, C.K. Gary
I. Nam, M. Lelekov, D. Mokeev
V.F Panin., D.M. Shramov
Ok-Ju Sul and Choon-Soo Jeong
V.N. Paoutov
D.O. Perevezentseva, N.N. Chernyshova, Ju. A Karbainov, A.A. Kondratuk
N.A. Rogozhnikov. Beck R.Yu.
Vl.V. Salomatov, Vas.V. Salomatov
O.N. Shevtsova, T.P. Aleksandrova
A.V. Shishkin
Sok Won Kim
Sok Won Kim
Jiyoun Choi, Jeongyong Choi, Sungyoul Choi, Soon Cheol Hong and Sunglae Cho Yongsup Park, K. W. Lee, and Hyun-Min Park Jong Hyun Song and J. B. Ketterson
Varentsov V.K., Gnezdilova L.A., Varentsov V.I.
V.I. Varentsova, V.Ê. Varentsov
Youngil Lee
À. G. Ìoiseev
A.A. Kornilovich
Remnev, A.I. Pushkarev, D.V. Ponomarev

2.        Electric Power Engineering:

V.N. Anosov, Kaveshnokov V.M., Shornikov N.V., Aksutin I.V.
A.S. Anshakov, D.O. Kumenko, E.K. Urbakh, A.E. Urbakh
Hyung Suk Chu, Chong Koo An
S. Galunin, M. Zlobina, A. Nikanorov, Yu. Blinov
A.E. Goldshtein, S.A.Kalganov
V.V. Grechkin, A.I. Inkin, Z.S. Temlyakova
A. S. Gusev, S. V. Svechkarev, I.L. Plodisty
G. Ja. Ivanov, B.V. Malozyomov
Kab Ju Hwang, Gwang Won Kim and Kyoung Hang Woo
A.P.Kaloshin, O.K.Grigoryeva, Î.V.Borush, À.R.Kvrivishvili, P.À.Schinnicov, G.V.Nozdrenko
S.V. Leonov, O.P. Muravlev, V.E. Kalaev, A.L. Fedyanin
K.A. Maksimov, V.E. Gubin, A.S. Matveev
B.V. Malozyomov G.N., Vorfolomeyev, N.I. Schurov, S.A. Evdokimov
B.V. Malozyomov, G.N. Vorfolomeyev, N.I. Schurov
V.Z.Manusov, S.N.Udalov, A.V.Sedelnikov
D.A. Maryasov
P.A. Mikheyev, V.Z. Manusov
Olga Muravleva, Oleg Muravlev
B.L. Paklin, B.I. Yudin, I.B. Yudin
E.G. Porsev, A.I. Rezepin
I.V. Pozniak, A.Yu. Pechenkov, A.N. Shatunov
E.B. Preobrazhensky, A.N. Reshetnikov
F.N. Sarapulov, S.F. Sarapulov, B.A. Sokunov
A.V.Shmojlov
V.A. Sinitzin
A. A. Sivkov, D. Y. Gerasimov, A. S. Tsibina
Doctor (D.Sc), prof. D.Sodnomdorj, Doctor (Ph.D) Ch.Zunduisuren, M.EE. Sh.Gantumur, M.EE. D.Gandorj, M.EE. N.Jigjidsuren, M.EE. S.Uuganbayar
V.I. Sopov, V.V. Biryukov
G.N. Vorfolomeyev, V.V. Biryukov, B.V. Malozyomov
G.N. Vorfolomeyev, N.I. Schurov, L.A. Neyman
B.I. Yudin, I.B. Yudin,
B.I. Yudin, V.S. Cherednichenko


3.        Mechanic development and new materials:


U.M. Annenkov, Ivasñhutenko A.S., Kondratyuk A.A.
A.V. Chichindaev, I.V. Fomicheva
A.V. Chichindaev
D. I. Kim, H. G. Chun, Y. Z. You, J. H. Lee, B. C. Cha, J. H. Lee, and B. K. Choi
Eun Woo Shin, K. G. Karthikeyan Jin Suk Chung Ik-Keun Yoo
G. S. Chung, C.W. Nam, S. B. Cho, J. H, Lee, K. C. Lee
V. P. Gileta and S. V. Filchenko
G. L. Gorynin, Yu.V. Nemirovsky
I.N. Grishin, V. I. Kapustin, V. M. Stepanov
N. S. Sochugov, A. A. Soloviev, A. N. Zakharov, K. V. Oskomov, H. G. Chun ,D. I. Kim,
Y. Z. You, J. H. Lee(1), B. C. Cha, B. K. Choi, and J. H. Lee(2)
Junbom Kim , Youngmo Goo, Seungeul Yoo
Chung, J. U. Jeon, K. Y. Park
Dina Dudina, Dae-Hwan Kwon, Khoa Xuan Huynh, Thuy Dang Nguyen, Ji-Soon Kim, and Young-Soon Kwon
Kyung-Jung Hwang, Won-Ung Cho, Jung-Ho Kwon
V.M. Kornev
N.V. Kurlayev, V.P. Stupnikov
M.A.Legan, V.E.Kolodezev and A.S.Sheremet
Li Jian Feng., Makeev V. A., Remnev G. E., Guselnikov V. I., Saltemakov M.C.,
O.I.Lomovsky, D.V.Dudina, M.A.Korchagin1, V.I.Mali, Y.-S.Kwon, J.-S.Kim
V.N.Maksimenko, E.G.Podruzhin, V.I.Butyrin, L.V.Pavshok, P.E.Ryabchikov
Ju. V. Nemirovskii, A.P. Yankovskii
Ju.V. Nemirovsky, N.A. Feodorova
I. P. Olegin, E. Y. Karataev
Podruzhin E. G., Ryabchikov P. E.
B.S. Reznikov V.P. Golub À.F. Nikitenko
B.S. Reznikov À.F. Nikitenko I. V. Kucherenko
A.V. Shadrina, L.A. Saruev
A.R. Shugurov, A.V. Panin1, H.-G. Chun, B.A. Loginov
À.À. Son, À.V. Panin, Î.V. Mashkarova, V.I. Kopylov
Sung-Tae Park , Thanh-Tung Luu
D.V. Vajeva, Yu.M. Volchkov
O. V. Voevodina, A. N. Morozov, S. Yu. Sarkisov, S. A. Bereznaya, Z. V. Korotchenko, D. E. Dikov
Won-Kyu Lee
Y. S. Kwon, P. P. Choi, J. S. Kim, K. B. Gerasimov
H. T. Kim, J. S. Kim, Y. S. Kwon
H. T. Kim, J. S. Kim, Y. S. Kwon
Y. Z. You, H.G. Chun, D. I. Kim, J. H. Lee, B. C. Cha, B. K. Choi, and J. H. Lee
Young-Jin Yum, Kyung-Sik Lee, Ji-Soon Kim, Young-Soon Kwon, Myung-Gyu Chang, Dae-Hwan Kwonand Chang-Hyun Sung


4.        Informational Technologies:

D.E. Averkin, I.A. Botygin, I.I. Kalyatsky, S.B. Moghilnitsky
A.N. Bondarenko, D.S. Ivaschenko
A.N. Bondarenko, A. V. Katsuk, N.S. Katsuk
A. Cherkasov, M. Gorodnichev, S. Kireev, V. Markova, A. Merkulov
V.A. Dorofeev, V.K. Pogrebnoy
A.Yu. Dyomin, S.M. Marchuk and V.I. Reizlin
S.A. Efimov
V.D. Frolovsky, V.V. Landovsky
Natalie D. Ganelina, Vladimir. D. Frolovsky
A.V. Gavrilov
Mikhail Grif, Andrey Zaykov, Anton Kritsky, Yevgeny Tsoi
I.N. Grishin, V. I. Kapustin, A. N. Seryeznov, V. M. Stepanov
I.S. Gruzman, V.G. Nikitin
V.V. Gubarev, O.K. Alsova
V.V. Gubarev K.H. JoA.A. Lensky
H. S. Park, G.B. Lee
Jong-Kwon Chang, Hyun-Ryong Lee
Geun-young Jeong, Ju-sung Park, Hyun-woo Jo, Byung-woo Yoon, Myung-jin Lee
M.A. Karagodin, J.B. Burkatovskaya, A.N. Osokin
V.N. Kopyev, M.A.Antonova, T.V.Loginova
D.A. Korzunov
O.S. Kovalenko, Y.I. Zhmak
A.I.Kuprjuhin. J.A.Dzhagarov Ã, I.Dubenchak
D.S. Larionov
C.Lange, A.Ahrens
Yu.V. Morozov
Phung Huu Phu, Myeongjae Yi
A.A. Naumov S. Gupta
V.V. Nebrat, E.V. Rabinovich
V. B. Novoseltsev , H.A. Romantchuk, P. B.Milovantsev
O.K Omelchenko, Sedukhina G.F., Khairetdinov M.S.
M. Ostapkevich S.V. Piskunov
I.G. Ozerova, G.P.Tsapko
V.V. Pankratov, Ye.A.Zima
A.V. Pogrebnoy
A. A. Popov, K.V. Bykhanov
F.V. Savrasov, V.M. Gorbunov, D.V. Pogrebnoy
Y.S. Sergeyeva, Y.I. Zhmak
V.S. Sherstnev
Yu.V. Shornikov,
Shorokhov
Tsapko G.P., Tsapko S.G.
I.V. Tsapko
Y.R. Tsoy, V.G. Spitsyn
V.N. Tulmenkov, O.M. Zamyatina, N.G. Sanochkina, E.A. Dmitrieva, G.P. Tsapko, V.A. Yakupov
A.F. Tuzovsky, Yampolsky V.Z., Chirikov S.V.
Ui-Pil Chong, Sung-Sang Lee, Alexander Ovcharenko, Sang-Jin Cho
Veselov A.V., Shalaginov A.V.
V.N. Vichugov, G.P. Tsapko, S.G. Tsapko
G. M. Woskoboynikova
A.A. Yefremov
V.D.Yurkevich
V.D Yurkevich
N.S. Zakrevskaya


5.        Radiotechnics, Electronics, Communications:

V. A. Bogdanovich, Alexei G. Vostretsov, Boris V. Ponomarenko
V.G. Brem
Dae-Hyun Han, Jeom-Young Ahn
Gwan-Su Kim, Hong-Hee Lee
Young-Shig Choi, Hyuk-Hwan Choi, Tae-Ha Kwon
Insoo Koo
Ju-hyun Kim, Joo-young Ha, Bong-soon Kang and Jong-hwa Lee
Jong-Hyung Lee, Dae-Hyun Han, Jeom-Young Ahn
A.M. Kozhemyakin, A.P. Potylitsin, A.V. Shuleva, I.N. Shurashkevich, V.A. Cha
V. K. Makukha, B. I. Kidyarov, I. V. Nikolaev, A. P. Kozharo
I.V Minin. and Minin O.V.
Zin-Won Park, Myung-Kyun Kim
V.V. Nekrasov
V.P. Razinkin., Matveev S.J., Khrustalyov V.A., Rubanovich M.G.
M.A. Stepanov
G.P. Tsapko, V.S. Avramchuk, A.A. Ponomarev
D. V. Vantsev, N. Motlych, S. A. Chipurnov, V. M. Geller, V. A. Khrustalev
V.A. Vargunin, V.V. Gorshenin
V.N. Vasyukov, N.A. Dvurechenskaya
A.G. Vostretsov and G. E. Yakovitskaya
Vostrjakov J.V., Rubanovich M.G., Matveev S.J., Khrustalyov V.A.,
Yang-woo Lee
Yong-jae Lee, Sung-kyu Seo
Young-Shig Choi, Hyuk-Hwan Choi, Tae-Ha Kwon
Yu.G.Yushkov, S.N.Artemenko, S.N.Novikov


6.        Social Sciences (Business, Economics, Humanity):

6-1 Business, Economics:

A.O. Baranov, M.P. Maslov
T.I. Belova
Beom Joon Yu
E.V. Dragunova
E.S. Gorevaya, I.S. Starodubceva
A.M. Grin
A. Yu. Gridasov
Hyung Je Jo
Jaeho Cho
Jong-Yeol Kang Janet Hartley
Kim, Seung Seock
V.P. Grigorjev V.N. Kaljuta K.A. Kiselev
I.V. Knyazeva, V.S. Kasarzevskaya
V.A. Kryukov, N.V. Bozo, Y.V. Malysheva
Lee, Jae-Ki
D.J. Lihanov, Lihanova Z.K.
G.P. Litvintseva, D.A. Milyaev
Î.L. Lyamzin
A.A. Naumov, V.A. Gladyshev
N.G. Nizovkina
Oh, Moonwan
Victor A. Silich, Mary P. Silich
E.A. Stukalenko
N.I.Suslov
V.À. Titova, N.Yu. Yampolskaya, G.N.Smolnikova
M.Ye. Tsoy
O.V.Valieva
T.S. Zubareva, S.Y. Dmitrieva


6-2 Humanity:

Byung-Kook Park
Ò. N. Degtyareva
V.V. Degtyaryova
V.I. Ignatjev
Y. Itskovich
A.M. Karagodin
R.A. Kramarenko, E.A. Davidson
Kuschenko S.V.
Kyu-Chan Lim
E.V.Levchenko
N.A. Lukianova
Marukhina O.V., Marukhin M.A., Berestneva O.G.
Maznaya Å.A., Sibirtceva A.A., Kirichenko Å.N.
U. V. Maznyi
Menshikova L.V.
Myung-Soo Lee
O.M. Razumnikova
Seon-Ho Kim
Shemelina O.S., Plotnikova O.E.
A.N.Stepanova
Sung Pyo Jun
L.E. Tabikhanova, M.V.Legan, V.G. Matveeva, T.A. Gainer, L.P. Osipova
E.B. Tsoi, O.V. I, V.V. Tsai
Ì.R.Vasileva
I.V. Zhdanova
O.V. Zinevitch


7.        Higher education:

G.I.Anokhina, S.V. Klishina, N.I.Ligina
E.V. Bliznjuk, A.S. Glukhova, A.I. Kuprjuhin
A.Dashkovskaya
Jae-Hak J. Bae
N.L. Keller M.G. Grif
A.I. Kuprjuhin, Sekaev V.G., Dubenchak G.I., Dzhagarov J.A.
R.B. Kvesko S.B. Kvesko N.E.Salkova T.N. Shinn
MarukhinaOV
K.A. Sharopin, O.G. Berestneva
M.Y. Zharova